Udržitelné bydlení

Propojíme vás s experty, se kterými spolupracujeme a poradíme vám, jak si zajistit energetickou soběstačnost a ekologicky udržitelný domov např. instalací fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo zateplením budovy.
Zároveň můžete získat významnou část investovaných peněz zpět díky státním dotacím z programu Nová zelená úsporám. V případě zájmu se obraťte na svého privátního bankéře.

Privátní bankéř je vaším finančním partnerem na celý život.

Má přehled o světových trzích, orientuje se v široké problematice správy majetku, zároveň má ale porozumění pro vaši každodenní realitu a individuální potřeby.

Zaměřujeme se zejména na správu aktiv, investiční poradenství a individuální plány.

Kde se tradice a zkušenosti snoubí s nejmodernějším bankovnictvím

Moderní, profesionální a zkušený partner – uznávaný jako Nejlepší privátní banka ve střední a východní Evropě a také nejlepší privátní banka v Rakousku a poprvé v Rumunsku.

Ocenění

Jsme tu pro vás