Nejvyšší úroveň bankovnictví

Ty nejdůležitější věci v životě bývají osobní

Wealth Management

Zakládáme si na osobním přístupu ke všem klientům a prestižní ocenění, která opakovaně získáváme, jsou důkazem, že je to správná cesta. Chceme Vám však nabízet stále víc a wealth management je vyústěním této snahy vycházející z pevného základu našich dosavadních zkušeností.

Víme, jak delikátní záležitostí je svěřit majetek do správy cizímu člověku. Proto jsou naši zkušení wealth management bankéři vybíráni velmi pečlivě a patří k těm nejlepším v oboru. Po celou jejich profesní kariéru pokračuje proces dalšího vzdělávání, i zkušení odborníci pravidelně absolvují tréninky a školení, aby mohli dostát vysokým nárokům našich klientů. Jejich vztah s Vámi je založen na vzájemném respektu, důvěře a porozumění.

Váš bankéř má v péči jen tolik klientů, aby se Vám vždy mohl maximálně věnovat a naplňovat Vaše očekávání. S ohledem na Vaše cíle a plány je ve spojení i s dalšími našimi experty, ať už ze skupiny Erste nebo našich partnerů mimo bankovní sféru. Pomůžeme Vám uskutečnit Vaše záměry prostřednictvím efektivní správy majetku, finančního poradenství, sofistikovaného řízení investic a přístupu k možnostem a příležitostem skupiny Erste.

Široká síť cenných kontaktů napříč nejrůznějšími obory nám umožňuje propojovat klienty s podobnými obchodními zájmy a s využitím networkingu se tak aktivně podílet na Vašem dalším finančním vzestupu.

Klient je u nás vždy na prvním místě a Váš úspěch je i naším úspěchem. Vše začíná dialogem. Promluvíme si o Vašich plánech, vypracujeme Váš finanční profil, zhodnotíme Váš životní styl i postoj k riziku a připravíme efektivní plán správy Vašeho majetku. Nabízíme strategické i taktické alokace aktiv a celou škálu investičních řešení včetně alternativních. A pokud se Vaše plány časem změní, jsme schopni jim přizpůsobit náš wealth management. Díky znalosti Vaší životní i finanční situace jsme vstřícným partnerem pro řešení
Vašich finančních potřeb a dokážeme pro Vás velmi rychle připravit i relevantní individuální produkty.
Získáte přednostní postavení a veškeré interní procesy jsou nastaveny tak, aby všechny Vaše požadavky byly co nejrychleji uspokojeny.

Správa financí
Disponujeme silným mezinárodním zázemím pro sofistikovanou správu aktiv, personalizované investiční plány a finanční poradenství. Synergie finanční skupiny Erste nám umožňuje optimalizovat pro Vás nabídku našich finančních produktů s důrazem na jejich efektivitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Zachování rodinného jmění
Hmatatelným důkazem Vašeho úspěchu je Váš majetek. Naším společným cílem je spravovat jej tak, aby zůstal zachován i pro Vaše potomky a pokud možno se nadále plynule rozrůstal. Pomůžeme Vám tak zanechat ve Vaší rodinné historii významnou stopu.

Splněné sny a přání
Bohatství má mnoho podob. Kromě materiální oblasti sahá i do sféry duchovní. Společné zážitky, okamžiky, kdy sobě nebo svým blízkým splníte přání, chvíle, kdy se Váš nebo jejich sen promění ve skutečnost, jsou jedinečné a patří k těm nejkrásnějším vzpomínkám. Je nám ctí, že můžeme být součástí Vašeho života a spoluvytvářet situace, na které budete vždy rádi vzpomínat.